ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 3,698

น้ำตกตาดโตน

น้ำตกตาดโตน

เป็นน้ำตกที่เกิดจากลำห้วยตาดโตน ตกจากชั้นหินแนวโค้งลงสู่ที่ลุ่ม เกิดเป็นแอ่งน้ำ ด้านบนเป็นพลาญหินกว้าง มีน้ำไหลผ่าน เหมาะแก่การลงเล่นน้ำและนั่งพักผ่อน เพราะบริเวณโดยรอบเป็นป่าไม้ร่มรื่น และมีพรรณไม้หลายชนิดให้ศึกษา โดยเฉพาะช่วงปลายฤดูฝน


น้ำตกตาดโตน

บริเวณทางไปน้ำตกตาดโตน

น้ำตกตาดโตน ด้านบนเป็นพลาญหินกว้าง มีน้ำไหลผ่าน

น้ำตกตาดโตน

ที่เที่ยวแนะนำ