ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
เพิ่มรูป แก้ไข View : 920

เรสิดังต์กัมปอด

เมือเอ่ยถึงตัวเมืองตราด หลายคนคงนึกถึงย่านชุมชนการค้าริม ถนนสุขุมวิท แต่แท้จริงแล้วศูนย์กลางความเจริญของเมืองเคยอยู่ที่ริมคลองบางพระมาก่อน ปัจจุบันยังมีเรือนแถวไม้เก่าแก่นับร้อยคูหาเป็นร่องรอยของความรุ่งเรืองในอดีต ที่น่าแวะไปเดินชมและฟังผู้เฒ่าเล่าถึงเรื่องราวและบรรยากาศเก่า ๆ นอกจากนี้ยังมีเรสิดังต์-กัมปอด ซึ่งเป็นบ่านพักข้าหลวงของฝรั่งอยู่ใกล้กัน สามารถเดินชมต่อเนื่องกันได้

ประวัติ: ย่านริมคลองบางพระเคยเป็นชุมชนการค้าเก่าแก่ของ จ.ตราด เป็นที่พบปะแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าของคนหลายกลุ่ม เพราะทำเลที่ตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำตราด ซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมหลัก ส่งที่บ้านบางพระ ขณะเดียวกันพ่อค้าชาวจีนก็จำล่องเรือสำเภา นำสินค้าจำพวกเสื้อผ้าแพรพรรณและเครื่องถ้วยกระเบื้องเข้ามาขาย นอกจากนี้ชาวชองซึ่งเป็นชนพื้นเมืองของตราดก็จะลำเลียงไม้หอมของป่า และสมุนไพรต่าง ๆ มาทางแม่น้ำตราดเพื่อนำมาขายและหาซื้อสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นกลับไปยังที่อาศัยในป่าแถบทิวเขาบรรทัด

การค้าริมคลองบางพระเริ่มซบเซาลงหลังจากมีการตัด ถ.สุขุมวิท มาถึง จ.ตราด อีกทั้งมีการสร้างตลาดแห่งใหม่ริมถนนสุขุมวิทเมื่อปี พ.ศ. 2495 ร้านค้าส่วนใหญ่จึงทยอยย้ายออกไปตั้งอยู่ริมถนน ศูนย์กลางความเจริญของจังหวัดก็ผันเปลี่ยนตำแหน่งไป

-- ดูเพิ่ม --