ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 72

หาดบางเบ้า

หาดบางเบ้า อยู่ถัดจากหาดง่ามโข่โดยมีแหลมบางเบ้าคั่น เป็นชายหาดสุดท้ายทางตะวันตกตอนใต้ของเกาะกูด หาดบางเบ้าเป็นอ่าวเล็กๆขนาบด้วยแหลมหินทั้งสองด้านคลื่นลมสงบ ใช้เป็นที่หลบคลื่นลมของเรือเล็ก เมื่อข้ามแหลมบางเบ้าไปจะเป็นหาดตะเคียนหรือหาดคลองหิน เลยหาดตะเคียนไปคืออ่าวพร้าว ทุกแห่เป็นชายหาดขาวสะอาด น้ำใส อยู่ใต้ร่มเงาของทิวมะพร้าว บรรยากาศเงียบสงบ

-- ดูเพิ่ม --