ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,631

เกาะพร้าว (เกาะทรายขาว)

อยู่ทางทิศใต้หน้าอ่าวสลักเพชร เป็นเกาะขนาดเล็กที่มีหาดทรายสะอาดและร่มรื่นด้วยต้นมะพร้าว มีบังกะโลเปิดบริการ

การเดินทาง

นักท่องเทียวสามารถเช่าเรือ

  • จาก ท่าเรือบางเบ้า(ท้ายเกาะช้าง)
  • จากท่าเรือแหลมงอบประมาณ 2 ชั่วโมง

-- ดูเพิ่ม --