ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,730

ตลาดพลอย

อำเภอบ่อไร่ เป็นแหล่งผลิตพลอยแดงและโกเมนของภาคตะวันออกก่อนส่งไปเจียระไนที่จังหวัดจันทบุรี อยู่ห่างจากตัวเมืองตราดประมาณ 65 กม.

ตลาดพลอยที่น่าสนใจ ได้แก่

  • ตลาดพลอยหัวทุ่ง ห่างจากที่ว่าการอำเภอบ่อไร่ 1 กม.
  • ตลาดพลอยที่บ้านหนองบอน
  • ตลาดพลอยบ้านสระใหญ่ และ
  • บริเวณคลองยอ

มีการซื้อขายพลอยระหว่าง 07.00-10.00 น. และ 13.00-15.00 น. ทุกวัน

 

 

 

-- ดูเพิ่ม --