ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 90

น้ำตกคลองแก้ว

อยู่ห่างจากอำเภอบ่อไร่ประมาณ 7 กม. ติดกับชายแดนไทย-กัมพูชา และมีแนวเทือกเขาบรรทัดเป็นเขตกั้น

 

-- ดูเพิ่ม --