ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,287

น้ำตกเขาสลัดได

ตัวน้ำตกเป็นสายน้ำที่ไหลลงมาจากผาหินไม่สูงมากนัก มีแอ่งน้ำที่ลงเล่นน้ำได้ เบื้องล่างมีโขดหินซึ่งมีมอส เฟิน ตะไคร่ขึ้นจับจนเป็นสีเขียวชอุ่ม บริเวณรอบ ๆ น้ำตก มีป่าเขาและธรรมชาติสวยงามเหมาะสำหรับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ในบริเวณเป็นป่าดงดิบอยู่ในเขตป่าเขาชะอมเขาคลองปุก และเขามะปริง มีพื้นที่ประมาณ 35 ตร.กม. แม้ว่าป่าจะถูขั้นด้วยสวนผลไม้ ไม่ได้เชื่อมต่อเป็นผืนเดียวกับป่าทิวเขาบรรทัด แต่ก็ถือว่าเป็นป่าที่สมบูรณ์แห่งหนึ่ง และเป็นแหล่งดูนกด้วย มีนกหลายชนิด เช่น นกจับแมลง นกปรอด นกแซงแซว ฯลฯ

การเดินทาง

ตามถนนสายจินตกานนท์ (แสนตุ้ง-บ่อไร่) ประมาณ กม.ที่ 25 มีทางแยกซ้ายไปน้ำตกเขาสลัดได ระยะทางประมาณ 7 กม.  

-- ดูเพิ่ม --