ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 4,637

วัดเขาศรีวิชัย

วัดเขาศรีวิชัย

วัดเขาศรีวิชัย หรือ วัดเขาหัวบน มีสิ่งที่น่าสนใจคืออุโบสถเก่าแก่ ตัวอุโบสถเป็นแบบก่ออิฐถือปูน ใช้ผนังรับน้ำหนักแทนเสา หลังคาเป็นโครงไม้มุงกระเบื้อง ด้านหน้ามีพระพุทธรูปปางป่าเลไลย์ ช่องประตูหน้าต่างต่างๆ ประดับด้วยเครืองถ้วยชามกระเบื้อง ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยลงรักปิดทองจำนวน 11 องค์  ตั้งอยู่ในเขต อ.พุนพิน อยู่ห่างจากวัดเขาพระอานนท์ หรือวัดเขาหัวล่าง เพียง 750 เมตร เป็นวัดเก่าแก่เช่นเดียวกับวัดเขาพระอานนท์ 

รุูป

รุูป

รุูป

รุูป

รุูป

รุูป

รุูป

รุูป

รุูป

รุูป

รุูป

รุูป

รุูป

รุูป

รุูป

รุูป

รุูป

รุูป

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --