ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 214

วัดเขาศรีวิชัย

วัดเขาศรีวิชัย

วัดเขาศรีวิชัย หรือ วัดเขาหัวบน มีสิ่งที่น่าสนใจคืออุโบสถเก่าแก่ ตัวอุโบสถเป็นแบบก่ออิฐถือปูน ใช้ผนังรับน้ำหนักแทนเสา หลังคาเป็นโครงไม้มุงกระเบื้อง ด้านหน้ามีพระพุทธรูปปางป่าเลไลย์ ช่องประตูหน้าต่างต่างๆ ประดับด้วยเครืองถ้วยชามกระเบื้อง ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยลงรักปิดทองจำนวน 11 องค์  ตั้งอยู่ในเขต อ.พุนพิน อยู่ห่างจากวัดเขาพระอานนท์ หรือวัดเขาหัวล่าง เพียง 750 เมตร เป็นวัดเก่าแก่เช่นเดียวกับวัดเขาพระอานนท์ 


 ป้ายทางเข้า

ประวัติเส้นทางการเดินชม

วัดเขาศรีวิชัย โบราณสถาน

วัดเขาศรีวิชัย โบราณสถาน

วัดเขาศรีวิชัย โบราณสถาน

วัดเขาศรีวิชัย โบราณสถาน

วัดเขาศรีวิชัย โบราณสถาน

วัดเขาศรีวิชัย โบราณสถาน

วัดเขาศรีวิชัย 

วัดเขาศรีวิชัย โบราณสถาน

วัดเขาศรีวิชัย โบราณสถาน

วัดเขาศรีวิชัย โบราณสถาน 

วัดเขาศรีวิชัย โบราณสถาน

วัดเขาศรีวิชัย โบราณสถาน

วัดเขาศรีวิชัย โบราณสถาน

วัดเขาศรีวิชัย โบราณสถาน

วัดเขาศรีวิชัย โบราณสถาน

วัดเขาศรีวิชัย โบราณสถาน

วัดเขาศรีวิชัย โบราณสถาน

วัดเขาศรีวิชัย โบราณสถาน

วัดเขาศรีวิชัย โบราณสถาน

วัดเขาศรีวิชัย โบราณสถาน

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --