ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 3,467

วัดเขาพระอานนท์

วัดเขาพระอานนท์

วัดเขาพระอานนท์ หรือ วัดเขาหัวล่าง ตัววัดสร้างโดยดันแปลงภูเขาให้เป็นศาสนสถาน โดยก่อกำแพงล้อมรอบภูเขาลดหลั่นกันไป 3 ขั้น ตัวยอดเขาถูกปรับพื้นที่ให้เรียบ แล้วสร้างเจดีย์และอุโบสถไว้คู่กัน


จากศิลาจาริึกของวัดน้ำรอบระบุว่า แต่เดิมวัดเขาพราอานนท์นี้ถูกสร้างเป็นวัดหลวง เช่นเดียวกับวัดน้ำรอบและวัดถ้ำสิงขรซึ่งถูกสร้างขึ้นมาในยุคเดียวกัน ภายในบริเวณวัดมีโบราณสถานและโบราณวัตถุต่างๆ ที่น่าสนใจ เช่น เจดีย์ อุโบสถ ใบเสมา บัวบรรจุอัฐิ

ตั้งอยู่ที่ อ.พุนพิน ติดริมฝั่งคลองพุนพิน อยู่ห่างจากวัดเขาศรีวิชัย หรือวัดเขาหัวบน ประมาณ 750 เมตร 

วัดเขาพระอานนท์ โบราณสถาน

วัดเขาพระอานนท์ โบราณสถาน

พระประทานภายในพระอุโบสถ

พระประทานภายในพระอุโบสถ

เจดีย์ สวยสดงดงามมาก

เจดีย์ สวยสดงดงามมาก

เจดีย์ สวยสดงดงามมาก

เจดีย์ สวยสดงดงามมาก

มุมสูงด้านบน

มุมสูงด้านบน

วัดเขาพระอานนท์ ด้านบน

วัดเขาพระอานนท์ ด้านบน

พระพุทธรุปนั่ง

พระพุทธรุปนั่ง

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --