ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 192

วัดเขาพระอานนท์

วัดเขาพระอานนท์

วัดเขาพระอานนท์ หรือ วัดเขาหัวล่าง ตัววัดสร้างโดยดันแปลงภูเขาให้เป็นศาสนสถาน โดยก่อกำแพงล้อมรอบภูเขาลดหลั่นกันไป 3 ขั้น ตัวยอดเขาถูกปรับพื้นที่ให้เรียบ แล้วสร้างเจดีย์และอุโบสถไว้คู่กัน


จากศิลาจาริึกของวัดน้ำรอบระบุว่า แต่เดิมวัดเขาพราอานนท์นี้ถูกสร้างเป็นวัดหลวง เช่นเดียวกับวัดน้ำรอบและวัดถ้ำสิงขรซึ่งถูกสร้างขึ้นมาในยุคเดียวกัน ภายในบริเวณวัดมีโบราณสถานและโบราณวัตถุต่างๆ ที่น่าสนใจ เช่น เจดีย์ อุโบสถ ใบเสมา บัวบรรจุอัฐิ

ตั้งอยู่ที่ อ.พุนพิน ติดริมฝั่งคลองพุนพิน อยู่ห่างจากวัดเขาศรีวิชัย หรือวัดเขาหัวบน ประมาณ 750 เมตร 


วัดเขาพระอานนท์ โบราณสถาน

วัดเขาพระอานนท์ โบราณสถาน

เจดีย์ สวยสดงดงามมาก

วัดเขาพระอานนท์

วัดเขาพระอานนท์ โบราณสถาน 

วัดเขาพระอานนท์ โบราณสถาน

วิวมุมสูงบรรยากาศแม่น้ำ

วัดเขาพระอานนท์

วัดเขาพระอานนท์ 

วัดเขาพระอานนท์

มุมสูง ของวัดเขาพระอานนท์ โบราณสถาน

วัดเขาพระอานนท์ โบราณสถาน

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --