ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,515

พระธาตุศรีสุราษฎร์

พระธาตุศรีสุราษฎร์

พระธาตุศรีสุราษฎร์ หรือ พระธาตุเขาท่าเพชร ตั้งอยู่บนเนินเขาท่าเพชร ชาวสุราษฎร์ธานีและนักท่องเที่ยวต่างรู้จักกันดี โดยผืนป่าแห่งนี้ได้ประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติ เมื่อ พ.ศ. 2508 ใช้ชื่อว่า อุทยานเขาท่าเพชร ปัจจุบัน เปลี่ยนชื่อเป็น สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าเขาท่าเพชร มีสภาพเป็นป่าดิบแล้งและป่าเบญจพรรณ ร่มรื่น บนยอดเขามีจุดชมวิวทิวทัศน์รอบตัวเมืองสุราษฎร์ธานี

บรรยากาศตัวเมืองสุราษฎร์ธานี

บรรยากาศตัวเมืองสุราษฎร์ธานี

พระธาตุศรีสุราษฎร์ธานี

พระธาตุศรีสุราษฎร์ธานี

ลานกิจกรรมอเนกประสงค์

ลานกิจกรรมอเนกประสงค์

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --