ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,940

ศาลหลักเมืองสุราษฎร์ธานี

ศาลหลักเมืองสุราษฎร์ธานี

ศาลหลักเมืองสุราษฎร์ธานี สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2539 เพื่อเป็นการสักการะและเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาศที่พระบาทสมเด็จพระเข้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงครองราชสมบัติครบ 50 ปี ทางเข้าองค์ศาลทำเป็นซุ้มจตุรมุขตรงหลังคาของซุ้มจตุรมุขตกแต่งด้วยปูนปั้นรูปราหูอมจันทร์ สถาปัตยกรรมของตัวองค์ศาลหลักเมืองเป็นแบบศรีวิชัย นำเค้าโครงมาจากเจดีย์ของวัดพระบรมธาตุไชยา ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ทางศิลปกรรมมาเป็นแม่แบบ

บรรยากาศรอบๆ ศาลหลักเมืองสุราษฎร์ธานี

บรรยากาศรอบๆ ศาลหลักเมืองสุราษฎร์ธานี

องค์หลักเมืองภายในศาลหลักเมืองสุราษฎร์ธานี

องค์หลักเมืองภายในศาลหลักเมืองสุราษฎร์ธานี

องค์หลักเมืองภายในศาลหลักเมืองสุราษฎร์ธานี ถ่ายกับตุ๊กตา choowap

องค์หลักเมืองภายในศาลหลักเมืองสุราษฎร์ธานี ถ่ายกับตุ๊กตา choowap

ช้างแก้บน

ช้างแก้บน

ช้างแก้บน

ช้างแก้บน

องค์หลักเมืองภายในศาลหลักเมืองสุราษฎร์ธานี

องค์หลักเมืองภายในศาลหลักเมืองสุราษฎร์ธานี

องค์หลักเมืองภายในศาลหลักเมืองสุราษฎร์ธานี

องค์หลักเมืองภายในศาลหลักเมืองสุราษฎร์ธานี

ห้ามปีขึ้นไปข้างบน

ห้ามปีขึ้นไปข้างบน

ฆ้องทอง

ฆ้องทอง

องค์หลักเมืองภายในศาลหลักเมืองสุราษฎร์ธานี

องค์หลักเมืองภายในศาลหลักเมืองสุราษฎร์ธานี

องค์หลักเมืองภายในศาลหลักเมืองสุราษฎร์ธานี

องค์หลักเมืองภายในศาลหลักเมืองสุราษฎร์ธานี

องค์หลักเมืองภายในศาลหลักเมืองสุราษฎร์ธานี

องค์หลักเมืองภายในศาลหลักเมืองสุราษฎร์ธานี

ดอกไม้บูชา

ดอกไม้บูชา

ด้านข้างของศาลหลักเมือง

ด้านข้างของศาลหลักเมือง

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --