ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 4,647

บึงขุนทะเล

บึงขุนทะเล

ตั้งอยู่ที่ตำบลขุนทะเล ห่างจากตัวเมืองสุราษฎร์ธานี ไปทางถนนสายสุราษฎร์ธานี - พุนพิน ประมาณ 5 กม. สามารถนั่งรถโดยสารสายบ้านดอน-โรงเรียนตำรวจภูธร 8 ไปถึงบริเวณ บึงได้บึงขุนทะเลเป็นแหล่ง น้ำสำคัญใช้ในการกสิกรรมนอกจากนี้ยังมีทิวทัศน์ที่สวยงาม ตามธรรมชาติ มีศาลาสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ และมีร้านอาหาร บริการนักท่องเที่ยวอีกด้วย


บรรยากาศบริเวณบึงขุนทะเล มีศาลาให้นั่งพักผ่อน และชมทิวทัศน์ที่สวยงาม

บึงขุนทะเล

บึงขุนทะเล

บรรยากาศรอบๆ บึงขุนทะเล

บรรยากาศบริเวณบึงขุนทะเล มีศาลาให้นั่งพักผ่อน และชมทิวทัศน์ที่สวยงาม

บรรยากาศบริเวณบึงขุนทะเล มีศาลาให้นั่งพักผ่อน และชมทิวทัศน์ที่สวยงาม

บึงขุนทะเล

บึงขุนทะเล

จุดขึ้นเรือไปชมวิว

จุดขึ้นเรือไปชมวิว

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --