ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 681

ท่าเรือลิปะน้อย ราชาเฟอร์รี่ เกาะสมุย

ท่าเรือลิปะน้อย ราชาเฟอร์รี่ เกาะสมุย

ท่าเรือลิปะน้อย ราชาเฟอร์รี่ เกาะสมุย เป็นมีท่าเทียบเรือที่ทันสมัยและเป็นที่ยอมรับตามมาตราฐานระดับสากล อีกทั้งยังคงพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ อย่างครบครันทั้งที่ท่าเรือและบนเรือ เพื่อให้สามารถรองรับการใช้บริการของผู้โดยสารที่เข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง และจะเพิ่มมากยิ่งขึ้นในอนาคต

ท่าเรือลิปะน้อย ราชาเฟอร์รี่ เกาะสมุย

ท่าเรือลิปะน้อย ราชาเฟอร์รี่ เกาะสมุย

ท่าเรือลิปะน้อย ราชาเฟอร์รี่ เกาะสมุย

ท่าเรือลิปะน้อย ราชาเฟอร์รี่ เกาะสมุย

ท่าเรือลิปะน้อย ราชาเฟอร์รี่ เกาะสมุย

ท่าเรือลิปะน้อย ราชาเฟอร์รี่ เกาะสมุย

ท่าเรือลิปะน้อย ราชาเฟอร์รี่ เกาะสมุย

ท่าเรือลิปะน้อย ราชาเฟอร์รี่ เกาะสมุย

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --