ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 476

วัดปลายแหลม

วัดปลายแหลม

วัดปลายแหลม อยู่ทางทิศเหนือของ เกาะสมุย ตั้งอยู่ริมถนนสายหลัก 4171 อยู่ระหว่างวัดพระใหญ่และหาดเชิงมน วัดมีชื่อเสียงใรเรื่องของปลานับร้อยตัวที่เลี้ยงอยู่ในทะเลสาป
วัดแหลมสุวรรณาราม หรือที่ชาวบ้านที่นี่นิยมเรียกกันว่า วัดปลายแหลม เป็นวัดเก่าแก่ที่ตั้งขึ้ตั้งแต่ปี พ.ศ 2423 ตั้งอยู่ที่บริเวณบ้านปลายแหลม ค่อนไปทางด้านทิศเหนือของ เกาะสมุย ส่วนสิ่งที่น่าสนใจภายในวัดนั่นก็คือโบสถ์ขนาดใหญ่ซึ่งตั้งอยู่กลางบึงน้ำที่ล้อมรอบไปด้วยกลีบดอกบัวขนาดใหญ่

วัดปลายแหลม

วัดปลายแหลม

วัดปลายแหลม

วัดปลายแหลม

วัดปลายแหลม

วัดปลายแหลม

พระประทานภายในวัดปลายแหลม

พระประทานภายในวัดปลายแหลม

วัดปลายแหลม

วัดปลายแหลม

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --