ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 892

พระพุทธบาทเขาเล่

พระพุทธบาทเขาเล่

พระพุทธบาทเขาเล่ ประดิษฐาน อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ของเกาะด้านล่างเป็นที่ตั้ง ของสำนำสงฆ์เขาเล่ นักท่องเที่ยว ต้องเดินขึ้นบันได ที่สูงชันราว 150 ขั้น จึงจะถึงศาลา อันเป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธบาทปูน 4 รอย อายุความเก่าแก่ ของพระพุทธบาท นี้ไม่มีหลักฐาน แน่ชัดว่าสร้างขึ้นเมื่อปีใด บริเวณโดยรอบ สำนักสงฆ มีบรรยากาศ แวดล้อมของต้นไม้ ดอกไม้ร่มรื่น สามารถมองเห็น และชมวิวทะเลเกาะสมุย ได้หากมองลง มาจากศาลาบนเขา จะเห็นทัศนียภาพที่สวยงาม น่าประทับใจของเกาะสมุย ซึ่งหาดูได้ยาก

พระพุทธบาทเขาเล่

พระพุทธบาทเขาเล่

พระพุทธบาทเขาเล่

พระพุทธบาทเขาเล่

พระพุทธบาทเขาเล่

พระพุทธบาทเขาเล่

พระพุทธบาทเขาเล่

พระพุทธบาทเขาเล่

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --