ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 342

พระพุทธบาทเขาเล่

ตั้งอยู่ที่เขาเล่ เขตตำบลมะเร็ด ห่างจากที่ว่าการอำเภอเกาะสมุย 15 กม. เป็นพระพุทธบาท 4 รอย สร้างขึ้นเมื่อใดไม่ปรากฏ

 

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --