ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,425

สำนักสงฆ์หินลาดน้ำเค็ม

สำนักสงฆ์หินลาดน้ำเค็ม

ตั้งอยู่บริเวณหมู่บ้านพังกา เป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมและเป็นที่นั่งวิปัสสนากรรมฐาน

 

สำนักสงฆ์หินลาดน้ำเค็ม

สำนักสงฆ์หินลาดน้ำเค็ม

ป้าย สำนักสงฆ์หินลาดน้ำเค็ม

ป้าย สำนักสงฆ์หินลาดน้ำเค็ม

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --