ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,091

วัดสำเร็จ

วัดสำเร็จ

ตั้งอยู่ที่ตำบลมะเร็ด ภายในวัดมี พระพุทธบาทรูปศิลายวง ซึ่งนำมาจากประเทศสหภาพพม่ามีอายุมากกว่า 80 ปี และมีโบสถ์ซึ่งสร้างด้วยหินปะการัง ภายในโบสถ์มีพระพุทธรูปปางไสยาสน์ทำด้วยหินปะการังและมีพระพุทธรูปเก่าแก่ที่ควรค่าแก่การศึกษามากมาย

 

ภาพมุมสูง วัดสำเร็จ

ภาพมุมสูง วัดสำเร็จ

ภาพมุมสูง วัดสำเร็จ

ภาพมุมสูง วัดสำเร็จ

ภาพมุมสูง วัดสำเร็จ

ภาพมุมสูง วัดสำเร็จ

ภาพมุมสูง วัดสำเร็จ

ภาพมุมสูง วัดสำเร็จ

ภาพมุมสูง วัดสำเร็จ

ภาพมุมสูง วัดสำเร็จ

ประวัติความเป็นมา วัดสำเร็จ

ประวัติความเป็นมา วัดสำเร็จ

วัดสำเร็จ

วัดสำเร็จ

วัดสำเร็จ

วัดสำเร็จ

วัดสำเร็จ

วัดสำเร็จ

วัดสำเร็จ

วัดสำเร็จ

วัดสำเร็จ

วัดสำเร็จ

วัดสำเร็จ

วัดสำเร็จ

วัดสำเร็จ

วัดสำเร็จ

วัดสำเร็จ

วัดสำเร็จ

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --