ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,313

พระธาตุหินงู

พระธาตุหินงู

พระบรมสารีริกธาตุเกาะสมุย หรือชาวเกาะสมุยเรียกว่าพระธาตุหินงู หรือพระธาตุศิลางู อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเกาะสมุย 17 กม. ซึ่งตามประวัติสร้างโดยชาวบ้านตำบลมะเร็ด ชื่อนายศรีทอง และได้มีพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2498 โดยเจ้าคุณพระอรรถทัศสิ สุทธิพงศ์แห่งวัดชีโทน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นผู้มอบให้พระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวและพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จมาทรงนมัสการเมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2505 ชาวเกาะสมุยจึงถือเป็นประเพณีมีงานนมัสการสืบมา

 

พระธาตุหินงู

พระธาตุหินงู

ภาพมุมสูง พระธาตุหินงู

ภาพมุมสูง พระธาตุหินงู

ภาพมุมสูง พระธาตุหินงู

ภาพมุมสูง พระธาตุหินงู

ภาพมุมสูง พระธาตุหินงู

ภาพมุมสูง พระธาตุหินงู

ภาพมุมสูง พระธาตุหินงู

ภาพมุมสูง พระธาตุหินงู

ภาพมุมสูง พระธาตุหินงู

ภาพมุมสูง พระธาตุหินงู

พระธาตุหินงู

พระธาตุหินงู

พระธาตุหินงู

พระธาตุหินงู

รุูปพระธาตุหินงู

รุูปพระธาตุหินงู

พระธาตุหินงู

พระธาตุหินงู

พระธาตุหินงู

พระธาตุหินงู

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --