ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 3,053

ทะเลใน

ทะเลใน

เป็นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง ด้านหน้าที่ทำการเป็นหาดทรายขาวสะอาด ใกล้ๆกันนั้นมีถ้ำบัวโบก ภายในมีหินงอกหินย้อยคล้ายดอกบัวบาน ถัดไปมีทางเดินขึ้นไปยังจุดชมวิวบนยอดเขา ระยะทางประมาณ 400 เมตร ซึ่งจะมองเห็นหมู่เกาะอ่างทอง ทอดตัวเรียงรายเป็นแนวยาวไปบนผืนน้ำสีคราม เป็นภาพที่สวยงามยิ่ง

ป้ายทางขึ้นไปชมทะเลใน

ป้ายทางขึ้นไปชมทะเลใน

ป้ายบอกชี้เส้นทางของเขา

ป้ายบอกชี้เส้นทางของเขา

ทะเลในสีเขียวสวยงามมาก

ทะเลในสีเขียวสวยงามมาก

สะพานเดินลงไปชมทะเลใน

สะพานเดินลงไปชมทะเลใน

ทะเลใน สียังคงสวยงาม กี่ปีไม่เคยเปลี่ยน

ทะเลใน สียังคงสวยงาม กี่ปีไม่เคยเปลี่ยน

ทะเลใน

ทะเลใน

ทะเลใน สีเขียวสวยมาก

ทะเลใน สีเขียวสวยมาก

ทะเลใน สีเขียวสวยมาก

ทะเลใน สีเขียวสวยมาก

ทะเลใน สีเขียวสวยมาก

ทะเลใน สีเขียวสวยมาก

ทะเลใน สีเขียวสวยมาก

ทะเลใน สีเขียวสวยมาก

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --