ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,607

เกาะวัวตาหลับ

เกาะวัวตาหลับ

เป็นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง ด้านหน้าที่ทำการเป็นหาดทรายขาวสะอาด ใกล้ๆกันนั้นมีถ้ำบัวโบก ภายในมีหินงอกหินย้อยคล้ายดอกบัวบาน ถัดไปมีทางเดินขึ้นไปยังจุดชมวิวบนยอดเขา ระยะทางประมาณ 400 เมตร ซึ่งจะมองเห็นหมู่เกาะอ่างทอง ทอดตัวเรียงรายเป็นแนวยาวไปบนผืนน้ำสีคราม เป็นภาพที่สวยงามยิ่ง

บรรยากาศทะเลที่เกาะวัวตาหลับ

บรรยากาศทะเลที่เกาะวัวตาหลับ

เกาะวัวตาหลับ

เกาะวัวตาหลับ

ได้ชื่อว่าเป็นหาดที่มีทรายสีขาว และน้ำทะเลที่สีใส สวยงาม

ได้ชื่อว่าเป็นหาดที่มีทรายสีขาว และน้ำทะเลที่สีใส สวยงาม

ป้ายด้านหน้าวิวสวยๆ ของเกาะวัวตาหลับ

ป้ายด้านหน้าวิวสวยๆ ของเกาะวัวตาหลับ

ป้ายด้านหน้า

ป้ายด้านหน้า

ค้างแว่น เกาะวัวตาหลับ

ค้างแว่น เกาะวัวตาหลับ

วิวมองไปที่เกาะวัวตาหลับ

วิวมองไปที่เกาะวัวตาหลับ

จุดกางเต้นท์

จุดกางเต้นท์

บรรยากาศรอบๆ เกาะวัวตาหลับ

บรรยากาศรอบๆ เกาะวัวตาหลับ

จุดจอดเรือขึ้นเกาะวัวตาหลับ

จุดจอดเรือขึ้นเกาะวัวตาหลับ

น้ำทะเลใสมาก

น้ำทะเลใสมาก

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --