ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 185

เกาะวัวตาหลับ

เกาะวัวตาหลับ

เป็นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง ด้านหน้าที่ทำการเป็นหาดทรายขาวสะอาด ใกล้ๆกันนั้นมีถ้ำบัวโบก ภายในมีหินงอกหินย้อยคล้ายดอกบัวบาน ถัดไปมีทางเดินขึ้นไปยังจุดชมวิวบนยอดเขา ระยะทางประมาณ 400 เมตร ซึ่งจะมองเห็นหมู่เกาะอ่างทอง ทอดตัวเรียงรายเป็นแนวยาวไปบนผืนน้ำสีคราม เป็นภาพที่สวยงามยิ่ง


บรรยากาศทะเลที่เกาะวัวตาหลับ

เกาะวัวตาหลับ

ได้ชื่อว่าเป็นหาดที่มีทรายสีขาว และน้ำทะเลที่สีใส สวยงาม

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --