ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,860

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง

เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งที่สอง ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2523 อยู่ห่างจากเกาะสมุยไปทางทิศตะวันตกประมาณ 20 กม. มีเนื้อที่ประมาณ 102 ตรกม. หรือ 63,750 ไร่ เป็นพื้นดินเพียง 50 ตรกม. นอกนั้นเป็นพื้นน้ำ ประกอบด้วยเกาะต่างๆ 42 เกาะ ส่วนมากเป็นเกาะหินปูน เกาะที่สำคัญได้แก่ เกาะวัวตาหลับ เกาะพะลวย เกาะวัวจิ๋ว เกาะแม่เกาะ เกาะสามเส้า เกาะไผ่ลวก เกาะคา เกาะหินดับ เกาะวัวกันตัง ฯลฯ หมู่เกาะนี้เดิมเป็นเขตหวงห้ามของทหารเรือ แต่ก็ได้มีราษฎรอพยพ ไปตั้งบ้านเรือน โดยประกอบอาชีพทำสวนมะพร้าว จับปลา และเก็บรังนก (บนเกาะมีสัมปทานรังนกนางแอ่น) โดยขึ้นอยู่กับท้องที่หมู่ที่ 6 ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย

 การเดินทาง
เส้นทางที่สะดวกที่สุด คือการเริ่มต้นจากเกาะสมุย ทุกวันจะมีบริการนำเที่ยวหมู่เกาะอ่างทองแบบ ไปเช้า-เย็นกลับรวมค่าอาหารเช้า กลางวัน เรือออกเวลา 08.30 น.และกลับเวลา 17.30น. บริษัท แอร์ซี จำกัด ค่าเรือราคา 350 บาท เรือออกจากท่าบ่อผุด โทร. (077) 422262-3 โทรสาร 422263 หรือ บริษัทไฮเวย์ แทรเวิล จำกัด ค่าเรือราคา 450 บาทเรือออกจากท่าหน้าทอน โทร. (077) 421290, 421285 โทรสาร 421290

สถานที่น่าสนใจในเขตอุทยานฯ

เกาะวัวตาหลับ

เป็นที่ตั้งของที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ด้านหน้าที่ทำการเป็นหาดทรายขาวสะอาดและใกล้ที่ทำการอุทยานฯมีถ้ำบัวโบก ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยรูปร่างสวยงามคล้ายบัวบาน ถัดไปมีทางเดินขึ้นไปยังจุดชมวิวบนยอดเขา ระยะทางเดินประมาณ 400 เมตร ซึ่งจะมองเห็นหมู่เกาะอ่างทองรูปร่างลักษณะแปลกตา ทอดตัวเรียงรายเป็นแนวยาวไปบนพื้นน้ำสีคราม
เป็นทัศนียภาพที่สวยงาม

เกาะวัวตาหลับ

-------------------------------------------

 ทะเลใน หรือทะเลสาบกลางภูเขา

อยู่บนเกาะแม่เกาะเป็นปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาที่พบว่ามีอยู่บนหมู่เกาะเหล่านี้ แถบทะเลด้านอ่าวไทย ทะเลในมีเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่ประมาณ 250 เมตร ยาว 350 เมตร ลึก 7 เมตร มีเนื้อที่ประมาณ 30 ไร่ นั่งเรือยนต์จากที่ทำการอุทยานฯไปประมาณ 15 นาที และเดินเท้าตามทางเดินสู่จุดชมวิวอีก 400 เมตร จะเห็นทัศนียภาพอันน่าตื่นตาตื่นใจของทะเลในสีเขียวมรกต รวมทั้งเห็นทิวทัศน์ที่สวยงามของทะเล เปิดซึ่งโอบรอบด้วยโขดเขาและแมกไม้ปกคลุม

ทะเลใน 

-------------------------------------------

 เกาะสามเส้า

ตั้งอยู่ตรงกันข้ามกับเกาะแม่เกาะ เป็นแหล่งปะการังและดอกไม้ทะเลที่สวยงามยาว 1 กม. มีสะพานหินธรรมชาติยื่นโค้งออกไปในทะเล จากเกาะสามเส้าจะมองเห็นประติมากรรมธรรมชาติคล้ายปราสาทหินตั้งตระหง่านอยู่บนยอดเขาของเกาะแม่เกาะ

-------------------------------------------

 เกาะท้ายเพลาและเกาะวัวกันตัง

อยู่เลยจากเกาะแม่เกาะไปทางเหนือ เป็นจุดที่มีแนวปะการังที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง

-------------------------------------------

 เกาะหินดับ

เป็นเกาะที่มีหาดทรายสวยงามและยาวที่สุดในอุทยานฯสภาพรอบเกาะสวยงามประกอบ
ด้วยแนวหินที่มีรูปร่างคล้ายแผ่นหินบางๆซ้อนขึ้นมาเหมือนประติมากรรมอันงดงาม

-------------------------------------------

 ที่พักอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง

มีบริการบ้านพักอุทยานฯ รายละเอียดติดต่อ โทร. (077) 286025 หรือ กองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ กรุงเทพฯ โทร. 579-7223, 579-5734


บรรยากาศทะเลบริเวณหมู่เกาะอ่างทอง

หมู่เกาะอ่างทอง

หมู่เกาะอ่างทอง

มีค่างแว่น ณ เกาะวัวตาหลับ

 
ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --