ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,123

เจดีย์แหลมสอ

เจดีย์แหลมสอ

เป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นโดยหลวงพ่อแดง พระภิกษุที่เป็นที่เคารพนับถืออย่างยิ่งของชาวเกาะสมุยมรณภาพเพราะเรืออับปาง เมื่อ พ.ศ. 2519 องค์พระเจดีย์ประดับด้วยกระเบื้องสีทองทั้งองค์ ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ อยู่ริมทะเลเขตติดต่อระหว่างตำบลตลิ่งงาม-หน้าเมือง

ภาพมุมสูงด้านบน เจดีย์แหลมสอ

ภาพมุมสูงด้านบน เจดีย์แหลมสอ

ภาพมุมสูงด้านบน เจดีย์แหลมสอ

ภาพมุมสูงด้านบน เจดีย์แหลมสอ

รุูป

รุูป

ภาพมุมสูงด้านบน เจดีย์แหลมสอ

ภาพมุมสูงด้านบน เจดีย์แหลมสอ

ภาพมุมสูงด้านบน เจดีย์แหลมสอ

ภาพมุมสูงด้านบน เจดีย์แหลมสอ

ภาพมุมสูงด้านบน เจดีย์แหลมสอ

ภาพมุมสูงด้านบน เจดีย์แหลมสอ

ด้านหน้าเจดีย์แหลมสอ

ด้านหน้าเจดีย์แหลมสอ

ด้านหน้าเจดีย์แหลมสอ

ด้านหน้าเจดีย์แหลมสอ

ด้านหน้าเจดีย์แหลมสอ

ด้านหน้าเจดีย์แหลมสอ

ด้านหน้าเจดีย์แหลมสอ

ด้านหน้าเจดีย์แหลมสอ

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --