ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 517

พระพุทธรูปใหญ่

พระพุทธรูปใหญ่

มีพระพุทธรูปปางมารวิชัย ชื่อ "พระพุทธโคดม" ขนาดหน้าตักกว้าง 5 วา 9 นิ้ว บริเวณเกาะฟาน เป็นที่ตั้งสำนักวิปัสสนากรรมฐานสำหรับให้ผู้สนใจปฏิบัติธรรมพักอาศัยได้

มองจากไกลๆ สวยมาก

มองจากไกลๆ สวยมาก

พระพุทธรูปปางมารวิชัย ชื่อ พระพุทธโคดม

พระพุทธรูปปางมารวิชัย ชื่อ พระพุทธโคดม

บรรยากาศรอบๆ พระพุทธรูปใหญ่

บรรยากาศรอบๆ พระพุทธรูปใหญ่

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --