ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,347

พระพุทธรูปใหญ่

พระพุทธรูปใหญ่

มีพระพุทธรูปปางมารวิชัย ชื่อ "พระพุทธโคดม" ขนาดหน้าตักกว้าง 5 วา 9 นิ้ว บริเวณเกาะฟาน เป็นที่ตั้งสำนักวิปัสสนากรรมฐานสำหรับให้ผู้สนใจปฏิบัติธรรมพักอาศัยได้

พระพุทธรูปปางมารวิชัย ชื่อ พระพุทธโคดม

พระพุทธรูปปางมารวิชัย ชื่อ พระพุทธโคดม

พระพุทธรูปปางมารวิชัย ชื่อ พระพุทธโคดม

พระพุทธรูปปางมารวิชัย ชื่อ พระพุทธโคดม

วิวมองเห็นทะเล

วิวมองเห็นทะเล

จุดเคาะระฆัง

จุดเคาะระฆัง

ท้องฟ้าสวยๆ

ท้องฟ้าสวยๆ

มองเห็นเครื่องบิน

มองเห็นเครื่องบิน

มองไปทะเลเห็นเกาะ

มองไปทะเลเห็นเกาะ

พระพุทธรูปปางมารวิชัย

พระพุทธรูปปางมารวิชัย

วิวสวยๆ

วิวสวยๆ

พระพุทธรูปใหญ่

พระพุทธรูปใหญ่

พระพุทธรูปปางมารวิชัย

พระพุทธรูปปางมารวิชัย

รุูพระพุทธรูปใหญ่

รุูพระพุทธรูปใหญ่

พระพุทธรูปใหญ่

พระพุทธรูปใหญ่

พระพุทธรูปใหญ่

พระพุทธรูปใหญ่

พระพุทธรูปใหญ่

พระพุทธรูปใหญ่

พระพุทธรูปใหญ่

พระพุทธรูปใหญ่

พระพุทธรูปใหญ่

พระพุทธรูปใหญ่

พระพุทธรูปใหญ่

พระพุทธรูปใหญ่

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --