ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,004

น้ำตกหน้าเหมือง

น้ำตกหน้าเหมือง

เป็นน้ำตกที่สวยงามอยู่ท่ามกลางสวนมะพร้าวและสวนผลไม้ของชาวบ้าน ในช่วงกลางฤดูฝนจะมีน้ำมากและสวยกว่าช่วงอื่น ๆ น้ำตกหน้าเมืองมี 2 แห่งคือ น้ำตกหน้าเมือง 1 และ 2 แต่นักท่องเที่ยวนิยมไปเที่ยวน้ำตกหน้าเมือง 1 มากกว่าเนื่องจากเดินทางได้สะดวก มีถนนลาดยางไปถึงตัวน้ำตก  นอกจากนี้ยังมีบริการขี่ช้างเที่ยวป่าสำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจอีกด้วย บริเวณลานจอดรถมีร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก และเก้าอี้ให้นั่งพักผ่อนหย่อนใจ
 
 น้ำตกหน้าเมือง 1 เป็นน้ำตกขนาดกลาง สายน้ำตกไหลผ่านหินแกรนิตสูงประมาณ 15 ม. ท้องตัวลงสู่แอ่งน้ำหน้าน้ำตกน้ำในเย็นน่าเล่น ส่วนน้ำตกหน้าเมือง 2 เป็นน้ำตกสูงชันกว่า แต่ก็มีความสวยงามอีกแบบหนึ่ง น้ำไหลแรงแตกเป็นฟองขาวสวยงาม จากน้ำตกหน้าเมือง 2 มีจุดชมวิวมองเห็นทะเลทางใต้ของเกาะสมุย

ป้ายทางเข้าน้ำตกหน้าเมือง

ป้ายทางเข้าน้ำตกหน้าเมือง

ป้ายรักษาความสะอาด

ป้ายรักษาความสะอาด

ภาพมุมสูงน้ำตกหน้าเมือง

ภาพมุมสูงน้ำตกหน้าเมือง

ภาพมุมสูงน้ำตกหน้าเมือง

ภาพมุมสูงน้ำตกหน้าเมือง

ภาพมุมสูงน้ำตกหน้าเมือง

ภาพมุมสูงน้ำตกหน้าเมือง

ร้านขายเสื้อผ้าแก่นักท่องเที่ยว

ร้านขายเสื้อผ้าแก่นักท่องเที่ยว

ร้านขายเสื้อผ้าแก่นักท่องเที่ยว

ร้านขายเสื้อผ้าแก่นักท่องเที่ยว

แผนที่ น้ำตกหน้าเมือง

แผนที่ น้ำตกหน้าเมือง

ป้ายน้ำตกนาเมือง

ป้ายน้ำตกนาเมือง

ทางเข้าน้ำตกนาเมือง

ทางเข้าน้ำตกนาเมือง

น้ำตกหน้าเมือง

น้ำตกหน้าเมือง

น้ำตกหน้าเมือง

น้ำตกหน้าเมือง

น้ำตกหน้าเมือง

น้ำตกหน้าเมือง

น้ำตกหน้าเมือง

น้ำตกหน้าเมือง

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --