ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,222

น้ำตกหินลาด

น้ำตกหินลาด

น้ำตกหินลาด เป็นสายน้ำจากเขาเพลาที่ไหลผ่านโขดหินในลำธาร ซึ่งบางช่วงที่ลาดชันมากก็ตกลงแอ่งน้ำเบื้องล่าง สองข้างเป็นป่าโปร่ง และสลับกับสวนมะพร้าว สามารถเดินเลียบริมธารขึ้นไปได้ นอกจากเป็นแหล่งพักผ่อนแล้ว น้ำจากน้ำตกหินลาดเป็นแหล่งน้ำสำคัญของบ้านในเพลา

 

น้ำตกหินลาด

น้ำตกหินลาด

น้ำตกหินลาด

น้ำตกหินลาด

น้ำตกหินลาด

น้ำตกหินลาด

น้ำตกหินลาด

น้ำตกหินลาด

น้ำตกหินลาด

น้ำตกหินลาด

ป้าย น้ำตกหินลาด

ป้าย น้ำตกหินลาด

น้ำตกหินลาด

น้ำตกหินลาด

จุดบริการร้านค้า

จุดบริการร้านค้า

น้ำตกหินลาด

น้ำตกหินลาด

น้ำตกหินลาด

น้ำตกหินลาด

น้ำตกหินลาด

น้ำตกหินลาด

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --