ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,689

เกาะม้า เกาะพะงัน

เกาะม้า เกาะพะงัน

เกาะม้า เป็นแหล่งดำน้ำที่นักดำน้ำยกย่องว่า เป็นแหล่งดำน้ำที่ดีที่สุด เกาะม้าจึงเป็นจุดหมายการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวจะมาเป็นกลุ่มหรือพายเรือคยัคข้ามมา เพื่อหยุด “ดำน้ำแบบสน็อกเกิล” เป็นแหล่งดำน้ำตื้นที่สวยงาม ด้วยปะการังและปลายิ้ม ที่แหวกว่ายไปมาในน้ำที่ใสยิ่งกว่าแก้ว


บรรยากาศบริเวณชายหาดเกาะม้า

เกาะม้า

ชายหาดเกาะม้า

เกาะม้า เป็นแหล่งดำน้ำที่นักดำน้ำยกย่องว่า เป็นแหล่งดำน้ำที่ดีที่สุด

หน้าชายหาดเกาะม้า มีหิน

หน้าชายหาดเกาะม้า มีหิน

บรรยากาศเกาะตรงข้าม

บรรยากาศเกาะตรงข้าม

วิวสวยๆที่เกาะม้า

วิวสวยๆที่เกาะม้า

จากเกาะม้ามองไปเห็นชายหาดแม่หาด

จากเกาะม้ามองไปเห็นชายหาดแม่หาด

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --