ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 689

อ่าวท้องนายปาน

อ่าวท้องนายปาน

ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใต้ ระยะทางห่างจากตัวอำเภอประมาณ 23 กม. เป็นชายหาดที่สวยอันดับสอง รองจากหาดริ้น สามารถเดินทาง ไปอ่าวท้องนายปานได้ทั้งทางเรือและทางรถยนต์ แต่ถ้าเป็นฤดูฝน จะเดินทางได้เฉพาะทางเรือเท่านั้น ค่าเช่ารถและเรือ จะต้องติดต่อ และตกลงราคากันเองที่ท้องศาลา

 

 
วิวสวยๆ ของ อ่าวท้องนายปาน

วิวสวยๆ ของ อ่าวท้องนายปาน

มุมนี้จากด้านบนของรีสอร์ท

มุมนี้จากด้านบนของรีสอร์ท

วิวอ่าว สวยๆของอ่าวท้องนายปาน

วิวอ่าว สวยๆของอ่าวท้องนายปาน

วิวอ่าว สวยๆของอ่าวท้องนายปาน

วิวอ่าว สวยๆของอ่าวท้องนายปาน

รุูปวิวอ่าว สวยๆของอ่าวท้องนายปาน

รุูปวิวอ่าว สวยๆของอ่าวท้องนายปาน

หน้าชายหาดของอ่าวทองนายปาน

หน้าชายหาดของอ่าวทองนายปาน

วิวเกาะสวยๆ ของอ่าวท้องนายปาน

วิวเกาะสวยๆ ของอ่าวท้องนายปาน

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --