ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,069

หาดแม่หาด

หาดแม่หาด

ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านโฉลกหลำ อำเภอเกาะพงัน ห่างจากที่ว่าการอำเภอ 15 กิโลเมตร เป็นชายหาดที่สวยงามอีกหาดหนึ่งของเกาะพงันครับ นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปชายหาดดังกล่าว สามารถติดต่อเช่าเรือได้ที่ท้องศาลา ราคาประมาณ 50-100 บาท

หาดแม่หาด

หาดแม่หาด

บริเวณชายหาดสามารพักผ่อน ชมบรรยากาศรอบๆ ทะเลได้

บริเวณชายหาดสามารพักผ่อน ชมบรรยากาศรอบๆ ทะเลได้

หาดแม่หาด

หาดแม่หาด

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --