ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 862

น้ำตกธารเสด็จ

น้ำตกธารเสด็จ

น้ำตกแห่งนี้เป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียง และเป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมู่นัก ท่องเที่ยวมาช้านานแล้วอยู่ที่ตำบลบ้านใต้ สามารถไปได้ทั้งทาง เรือและทางรถ แต่ถ้าไปทางเรือเมื่อเริ่มเข้าอ่าวธารเสด็จจะพบความงาม ของภูเขาโขดหินที่มีรูปร่างแปลกๆ และหาดทรายสีขาวดุจสีเงินยวง เมื่อขึ้นจากเรือแล้วเดินขึ้นไปไม่ไกลนักก็จะพบกับลำธารมีกระแสน้ำไหล ผ่านปะทะแก่งหินที่มีอยู่มากมายทำให้เกิดเสียงดังตามความเร็วของกระแสน้ำ เมื่อเดินขึ้นไปตามต้นน้ำจะพบหินก้อนหนึ่งใต้ต้นไม้ ที่หินก้อนนี้ม ีจารึกพระปรมาภิไธยย่อ จปร. ปปร. ภปร. ซึ่งได้จารึกเอาไว้เมื่อครั้งพระองค์ ์ได้ เสด็จมาที่นี่ น้ำตกธารเสด็จไม่เหมือนน้ำตกแห่งอื่นๆ ด้วยเหตุว่า น้ำตกนี้เป็นธารน้ำไหลจากภูเขาแล้วตกมาเป็นช่วงๆ ตามสภาพของแก่ง หินแต่ละตอนจึงเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะไปพักผ่อน
 หย่อนใจยามว่างได้เป็นอย่างดี
 การเดินทาง สามารถเดินทางไปได้ทั้งทางเรือและทางรถ ในช่วงเดือน ตุลาคม-มกราคม ไม่สามารถนั่งเรือไปน้ำตกได้ และถ้าเป็นทางรถ จะต้องเป็นรถขนาดใหญ่จึงจะสามารถเดินทางไปได้ แต่ถ้าเป็นหน้า ฝนการเดินทางจะลำบากมาก เพราะทางที่ผ่านจะเป็นทางลาด ชันตลอดและเป็นภูเขาสูง การเดินทางจึงต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ

 

 
ป้ายแนะนำข้อมูลเกียวกับอุทยาน

ป้ายแนะนำข้อมูลเกียวกับอุทยาน

ป้ายอุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน

ป้ายอุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน

ป้ายบอกเส้นทาง

ป้ายบอกเส้นทาง

น้ำตกธารเสด็จ

น้ำตกธารเสด็จ

รุูปน้ำตกธารเสด็จ

รุูปน้ำตกธารเสด็จ

น้ำตกธารเสด็จ มีน้ำตลอดทั้งปี

น้ำตกธารเสด็จ มีน้ำตลอดทั้งปี

น้ำตกธารเสด็จ มีน้ำตลอดทั้งปี

น้ำตกธารเสด็จ มีน้ำตลอดทั้งปี

น้ำตกธารเสด็จ มีน้ำตลอดทั้งปี

น้ำตกธารเสด็จ มีน้ำตลอดทั้งปี

น้ำตกธารเสด็จ มีน้ำตลอดทั้งปีน้ำตกธารเสด็จ มีน้ำตลอดทั้งปี

น้ำตกธารเสด็จ มีน้ำตลอดทั้งปีน้ำตกธารเสด็จ มีน้ำตลอดทั้งปี

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --