ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,358

วนอุทยานน้ำตกแพง

วนอุทยานน้ำตกแพง

ที่แห่งนี้ได้ประกาศเป็นวนอุทยานฯ เมื่อปี พ.ศ. 2520 ภายในวนอุทยานฯ มีน้ำตกแพงเป็นน้ำตกที่สวยงามแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะพะงัน สถานที่ร่มรื่นด้วยเงาไม้ น้อยใหญ่ที่มีอยู่สองฟากลำธาร เมื่อเดินเลาะ ปตามลำธารขึ้นไปเหนือน้ำ ก็จะพบผาน้ำตก ที่สูง 2-3 แห่ง มีน้ำตกไหลลงมากระทบโขดหินเบื้องล่างน้ำตกแตกกระจายเป็นฝอยสีขาว คล้ายสำลี เป็นภาพที่มองดูสวยงามยิ่งนัก เมื่อก่อนนี้ในฤดูฝนน้ำตกแห่งนี้จะ มีเสียงดังไป เกือบทั่วเกาะเลยทีเดียว
 การเดินทาง สามารถเดินทางได้โดยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ระยะทางจากท้องศาลาไปวนอุทยานฯแห่งนี้ประมาณ 5 กม. โดยการเช่าเหมารถ

วนอุทยานน้ำตกแพง

วนอุทยานน้ำตกแพง

ป้ายทางน้ำตกแพงน้อย

ป้ายทางน้ำตกแพงน้อย

น้ำตกช่วงนี้ฝนไม่ค่อยตกเลยน้ำน้อย

น้ำตกช่วงนี้ฝนไม่ค่อยตกเลยน้ำน้อย

บรรยากาศรอบๆ วนอุทยานน้ำตกแพง

บรรยากาศรอบๆ วนอุทยานน้ำตกแพง

หินด้านบน จุดนี้สามารถมองเห็นจุดชมวิวที่สวย

หินด้านบน จุดนี้สามารถมองเห็นจุดชมวิวที่สวย

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --