ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,053

ท้องศาลา

ท้องศาลา

เป็นชุมชนที่ใหญ่ที่สุดของอำเภอเกาะพะงัน เป็นศูนย์กลางของ การติดต่อ ค้าขายของธุรกิจต่างๆ มีอ่าวจอดเรือที่สวยงาม ในตลาดมีห้องแถว เรียงรายอยู่ทั้งสองข้างถนน มีธนาคาร บริษัทนำเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร และเป็นจุดเริ่มต้นในการไปเที่ยวยังที่ต่างๆ ของอำเภอ

 จุดจอดเรือใกล้ๆ กับท่าเรือท้องศาลา

จุดจอดเรือใกล้ๆ กับท่าเรือท้องศาลา

ทะเลวิวสวยๆ

ทะเลวิวสวยๆ

แวะถ่ายภาพเรือสักหน่อย

แวะถ่ายภาพเรือสักหน่อย

รุูป

รุูป

ชายหาดมีหิน

ชายหาดมีหิน

ชายหาด ท้องฟ้า น้ำทะเลสีฟ้า

ชายหาด ท้องฟ้า น้ำทะเลสีฟ้า

พระอาทิตย์ตกยามเย็นแสงสุดท้ายของวัน

พระอาทิตย์ตกยามเย็นแสงสุดท้ายของวัน

พิพิธภัณฑ์เรือหลวงพงัน

พิพิธภัณฑ์เรือหลวงพงัน

ภาพเกาะพงันสมัยก่อน

ภาพเกาะพงันสมัยก่อน

รุูป

รุูป

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --