ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 146
ป่าต้นน้ำบ้านน้ำราด

ป่าต้นน้ำบ้านน้ำราด

ป่าต้นน้ำบ้านน้ำราดเป็นป่าต้นน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์และสวยงาม เพราะที่นี่มีน้ำที่ใสมาก จนสามารถมองพื้นด้านล่างได้อย่างชัดเจน ป่าต้นน้ำบ้านน้ำราดนี้ มีลักษณะเป็นบ่อน้ำจืดความลึกประมาณ 1 เมตร บริเวณพื้นของบ่อจะเป็นพื้นทรายหินปูน ซึ่งทำให้น้ำไม่ขุ่น ที่นี่จึงมีน้ำที่ใสอยู่ตลอดเวลา

แต่ก่อนที่นี่ยังไม่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไป แต่เมื่อไม่นานมานี้ทางชุมชนบ้านน้ำราดได้เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปชื่นชมความสวยงามและเล่นน้ำได้ แต่จะมี 2 ส่วนคือส่วนที่เล่นน้ำได้ กับอีกส่วนหนึ่งจะปิดไม่ให้เล่น เพราะเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านจะนำไปดื่มกิน และใช้ประกอบพิธีกรรมต่างๆ

นอกจากนี้ยังมีเรือคอยให้บริการสำหรับพายเล่นชมความสวยงามในลำคลองมะเลาะอีกด้วย


เงื่อนไข :
กฎระเบียบและข้อห้ามต่างๆ

1. ห้ามนำภาชนะที่ก่อให้เกิดขยะทุกชนิดเข้าไป

2.ห้ามทำลายทรัพยากรธรรมชาติ

3.ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดเข้าไปรับประทาน

4.ห้ามใช้สบู่ ยาสระผม ในพื้นที่ป่าต้นน้ำ

5.ห้ามก่อนเหตุทะเลาะวิวาท

6.ห้ามนำสิ่งเสพติดทุกชนิดเข้ามา

เข้าได้ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย


ป้ายทางเข้าด้านหน้า กฎข้อปฎิบัติ


จุดนั่งเรือชมบรรยากาศสวยงามจริงๆ

น้ำใสมาก 

วันธรรมดา นักท่องเที่ยวไม่เยอะมาก

จุดนี้เป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์

น้ำเย็นมาก สบายเลยอากาศร้อนๆแบบนี้

ที่นี่ไม่ได้อนุญาติให้เอาอาหารเข้ามาทานได้ ถือว่าสะอาดมาก

ที่เที่ยวแนะนำ