ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,721

ป่าต้นน้ำบ้านน้ำราด

ป่าต้นน้ำบ้านน้ำราด

ป่าต้นน้ำบ้านน้ำราดเป็นป่าต้นน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์และสวยงาม เพราะที่นี่มีน้ำที่ใสมาก จนสามารถมองพื้นด้านล่างได้อย่างชัดเจน ป่าต้นน้ำบ้านน้ำราดนี้ มีลักษณะเป็นบ่อน้ำจืดความลึกประมาณ 1 เมตร บริเวณพื้นของบ่อจะเป็นพื้นทรายหินปูน ซึ่งทำให้น้ำไม่ขุ่น ที่นี่จึงมีน้ำที่ใสอยู่ตลอดเวลา

แต่ก่อนที่นี่ยังไม่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไป แต่เมื่อไม่นานมานี้ทางชุมชนบ้านน้ำราดได้เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปชื่นชมความสวยงามและเล่นน้ำได้ แต่จะมี 2 ส่วนคือส่วนที่เล่นน้ำได้ กับอีกส่วนหนึ่งจะปิดไม่ให้เล่น เพราะเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านจะนำไปดื่มกิน และใช้ประกอบพิธีกรรมต่างๆ

นอกจากนี้ยังมีเรือคอยให้บริการสำหรับพายเล่นชมความสวยงามในลำคลองมะเลาะอีกด้วย


เงื่อนไข :
กฎระเบียบและข้อห้ามต่างๆ

1. ห้ามนำภาชนะที่ก่อให้เกิดขยะทุกชนิดเข้าไป

2.ห้ามทำลายทรัพยากรธรรมชาติ

3.ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดเข้าไปรับประทาน

4.ห้ามใช้สบู่ ยาสระผม ในพื้นที่ป่าต้นน้ำ

5.ห้ามก่อนเหตุทะเลาะวิวาท

6.ห้ามนำสิ่งเสพติดทุกชนิดเข้ามา

เข้าได้ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

ป้ายทางเข้าด้านหน้า กฎข้อปฎิบัติ

ป้ายทางเข้าด้านหน้า กฎข้อปฎิบัติ

น้ำใสมาก

น้ำใสมาก

วันธรรมดา นักท่องเที่ยวไม่เยอะมาก

วันธรรมดา นักท่องเที่ยวไม่เยอะมาก

จุดนี้เป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์

จุดนี้เป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์

น้ำเย็นมาก สบายเลยอากาศร้อนๆแบบนี้

น้ำเย็นมาก สบายเลยอากาศร้อนๆแบบนี้

จุดนั่งเรือชมบรรยากาศสวยงามจริงๆ

จุดนั่งเรือชมบรรยากาศสวยงามจริงๆ

ที่นี่ไม่ได้อนุญาติให้เอาอาหารเข้ามาทานได้ ถือว่าสะอาดมาก

ที่นี่ไม่ได้อนุญาติให้เอาอาหารเข้ามาทานได้ ถือว่าสะอาดมาก

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --