ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,089

วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

อยู่ห่างจากชุมชนอำเภอดอนสัก 1 กม. จะมีทางราดยางเข้า ไปจนถึง บริเวณวัด บนยอดเขาเป็นที่ประดิษฐานพระเจดีย์ บรรจุพระ บรมสารีริกธาตุ ซึ่งได้มาจากวัดพระเกียรติ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ พระครูสุวรรณประดิษฐ์การ หรือหลวงพ่อจ้อย เกจิอาจารย์ชื่อ ดังแห่ง ภาคใต้เป็นผู้บุกเบิกสร้างขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525
ภายในวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์


พระประธานภายในวิหาร

พระประธานภายในวิหาร

พระเจดีย์

พระเจดีย์

หลวงพ่อ กราบบูชา

หลวงพ่อ กราบบูชา

พ่อหลวงจ้อย ฐิตปุญญเถร วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

พ่อหลวงจ้อย ฐิตปุญญเถร วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

พระอุโบสถ วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

พระอุโบสถ วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

หลวงพ่อ้อย ฐิตปุญญเถร จุดกราบไหว้

หลวงพ่อ้อย ฐิตปุญญเถร จุดกราบไหว้

หลวงพ่อ้อย ฐิตปุญญเถร จุดกราบไหว้

หลวงพ่อ้อย ฐิตปุญญเถร จุดกราบไหว้

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --