ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 63
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

อยู่ห่างจากชุมชนอำเภอดอนสัก 1 กม. จะมีทางราดยางเข้า ไปจนถึง บริเวณวัด บนยอดเขาเป็นที่ประดิษฐานพระเจดีย์ บรรจุพระ บรมสารีริกธาตุ ซึ่งได้มาจากวัดพระเกียรติ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ พระครูสุวรรณประดิษฐ์การ หรือหลวงพ่อจ้อย เกจิอาจารย์ชื่อ ดังแห่ง ภาคใต้เป็นผู้บุกเบิกสร้างขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525


วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

ภายในวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

พ่อหลวงจ้อย ฐิตปุญญเถร วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

ที่เที่ยวแนะนำ