ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 5,615

หมู่บ้านพุมเรียงและแหลมโพธิ์

หมู่บ้านพุมเรียงและแหลมโพธิ์

อยู่ตำบลพุมเรียงห่างจากตัวอำเภอ 6 กม. ผ้าไหมพุมเรียงเป็นผ้าไหมยกดิ้นเงิน หรือดิ้นทองสวยงาม เป็นสินค้าพื้นเมืองที่มีชื่อของจังหวัดสุราษฎร์ธานี เลยจากหมู่บ้านไป 2 กท. ตามเส้นทาง พุมเรียง-ชายทะเล จะถึงแหลมโพธิ์ชายทะเลที่น่าเที่ยวแห่งหนึ่งของตำบลพุมเรียง จากตัวเมืองสุราษฎร์ธานีใช้บริการรถโดยสารในเส้นทาง สายสุราษฎร์-ระนอง หรือ สุราษฎร์ธานี-ชุมพร จากตัวเมืองไชยาใช้บริการรถ โดยสารประจำทางสายไชยา-พุมเรียง

มีการสานผ้า

มีการสานผ้า

เครื่องจักรสาน

เครื่องจักรสาน

ร้านขายของ

ร้านขายของ

ริมชายทะเล

ริมชายทะเล

บรรยากาศดีน้ำทะเลใส

บรรยากาศดีน้ำทะเลใส

เรือประมงจอดเทียบเรือ

เรือประมงจอดเทียบเรือ

สัญลักษณ์หมู่บ้านพุมเรียงและแหลมโพธิ์

สัญลักษณ์หมู่บ้านพุมเรียงและแหลมโพธิ์

วิวสวยๆ หมู่บ้านพุมเรียงและแหลมโพธิ์

วิวสวยๆ หมู่บ้านพุมเรียงและแหลมโพธิ์

วิวสวยๆ หมู่บ้านพุมเรียงและแหลมโพธิ์

วิวสวยๆ หมู่บ้านพุมเรียงและแหลมโพธิ์

วิวสวยๆ หมู่บ้านพุมเรียงและแหลมโพธิ์

วิวสวยๆ หมู่บ้านพุมเรียงและแหลมโพธิ์

วิวสวยๆ หมู่บ้านพุมเรียงและแหลมโพธิ์

วิวสวยๆ หมู่บ้านพุมเรียงและแหลมโพธิ์

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --