ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 534

บ้านนครใน

บ้านนครใน

บ้านนครใน ประกอบด้วยบ้านเก่าทรงจีน 1 หลัง ที่ได้รับการบูรณะแล้ว และอาคารชิโนยูโรเปี้ยน สร้างใหม่อีก 1 หลัง ที่เจ้าของซึ่งเป็นคหบดีเมืองสงขลา ดำเนินกิจการร้านทอง หลายสาขา ต้องการตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน เปิดบ้านทั้ง 2 หลังให้เป็นพิพิธภัณฑ์ ภายในจัดแสดงถ้วยชาม เตียงแบบจีนโบราณอายุมากกว่าร้อยปี โดยให้เข้าชมฟรี

บ้านนครในตั้งอยู่บนถนนนครใน ด้านหลังทะลุถนนนครนอก และอีกฝั่งถนนนครนอก มีช่องว่างระหว่างตึกสามารถชมวิวทะเลสาบได้

บ้านนครใน ตารางเวลาเข้าออก

บ้านนครใน ตารางเวลาเข้าออก

ด้านหน้านครใน

ด้านหน้านครใน

ภาพถ่าย มีความอบอุ่นมาก

ภาพถ่าย มีความอบอุ่นมาก

บรรไดทางขึ้น

บรรไดทางขึ้น

แจกันขนาดใหญ่สวยงามมาก

แจกันขนาดใหญ่สวยงามมาก

ค่าธรรมเนียม

บ้านนครในเปิดให้ชมทุกวัน
วันธรรมดาเปิดเวลา 08.00น-18.00 น
วันเสาร์-อาทิตย์เปิดเวลา 08.00-19.00 น