แผนที่

แก้ไข

แผนที่จังหวัดสงขลา

 

สถานที่ท่องเที่ยว
1 แหลมสนอ่อน
แหลมสมิหลา
2 เกาะหนุ เกาะแมว
3 ทะเลสาบสงขลา
4 เกาะยอ
5 หาดทรายแก้ว
6 หาดม่วงงาม
7 อุทยานนกน้ำคูคุด
8 หาดสะทิงพระ
9 วัดพระโคะ
หมายเหต ดูตามหมายเลขในแผนที่
สงวนลิขสิทธิ์ โดย thai-tour.com