ช้อปปิ้ง

แก้ไข

ของฝาก, สงขลา

ข้าวเกรียบกุ้ง-ปลาของสงขลา

เป็นผลิตภัณฑ์พื้นเมืองที่มีชื่อเสียงในภาคใต้ นอกจากนี้ยังมีน้ำบูดู เม็ดมะม่วงหิมพานต์ กุ้งแก้ว ฯลฯ ซึ่งจะหาซื้อได้จากร้านค้าบริเวณถนนนครใน อำเภอเมือง

 

รูปหนังตะลุง

หนังตะลุงเป็นศิลปะพื้นบ้านของชาวภาคใต้ มีการแสดงทั่วๆ ไปในจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง สงขลา การแสดงจะปลูกโรงและใช้ตัวหนังตะลุงที่แกะจากหนังสัตว์ เวลาเชิดหนังจะอาศัยแสงจากหลอดไฟฟ้าเพื่อสะท้อนให้เห็นเงาหนัง และใช้คนพากย์เป็นเรื่องราวต่างๆ รูปหนังตะลุง สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายของที่ระลึกทั่วไป

 

ผ้าทอเกาะยอ

 

เป็นผ้าทอพื้นเมืองของจังหวัดสงขลา แหล่งทอผ้าชนิดนี้อยู่ที่เกาะยอ อ.เมือง ผ้าทอเกาะยอ มีลวดลายสวยงามหลากหลาย ลายเส้นละเอียดและมีความทนทาน เป็นที่นิยมของสุภาพสตรีทั่วไป มีจำหน่ายตามร้านค้าบริเวณถนนนครใน และถนนนางงาม