การเดินทาง

แก้ไข

การเดินทาง, สงขลา
 

รถยนต์

จากกรุงเทพมหานครไปตามทางหลวง ผ่านประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร-สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช-ตรัง-พัทลุง-สงขลา รวมระยะทาง 950 กม.

รถโดยสารประจำทาง
 มีรถโดยสารประจำทางระหว่าง กรุงเทพฯ-หาดใหญ่ และกรุงเทพฯ-สงขลาบริการทุกวัน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 13 ชั่วโมง ค่าโดยสารรถปรับอากาศชั้น 1 กรุงเทพฯ-หาดใหญ่ 643 บาท ค่าโดยสารรถปรับอากาศ วีไอพี กรุงเทพฯ-หาดใหญ่ 750 บาท หรือที่หาดใหญ่ติดต่อบริษัทขนส่ง สอบถามเพิ่มเติมติดต่อขนส่งสายใต้ โทร. 02-8721777 จำกัดโทร. 0-7423-2789, 0-7423-2404  ปิยะทัวร์โทร 0-7442-8972 บริษัทไทยเดินรถ จำกัดโทร. 0-7442-9525

ทางรถไฟ
 
 การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดบริการเดินรถระหว่าง กรุงเทพฯ-หาดใหญ่ ทุกวัน ทั้งรถด่วน และรถเร็ว ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ หน่วยบริการเดินทาง โทร. 1690, 0 2223 7010, 0 2223 7020 หรือ www.railway.co.th สถานีหาดใหญ่ โทร. 0-7423-8001

ทางเครื่องบิน
 บริษัท การบินไทย จำกัด มีบริการเครื่องบินโดยสารระหว่าง กรุงเทพฯ-หาดใหญ่ ทุกวัน ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 02-356-1111 หรือหาดใหญ่ โทร. 074-230-445 หรือเว็บไซต์ http://www.thaiairways.com

สายการบิน ไทยแอร์เอเชีย มีเที่ยวบินบินจากกรุงเทพฯ-หาดใหญ่ ทุกวัน ติดต่อสอบถามหรือจองจตั๋วได้ที่ 02-515-9999 หรือเว็บไซต์ https://www.airasia.com

 นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปยังจังหวัดต่างๆในภาคใต้ โดยขึ้นรถที่สถานีเดินรถ อำเภอหาดใหญ่ บริษัท โพธิ์ทอง ขนส่ง จำกัด โทร. 074-311126 (เดินรถระหว่างสงขลา-หาดใหญ่)บริษัท ระโนด ขนส่ง โทร. 074-311523 (เดินรถระหว่างสงขลา-นครศรีธรรมราช)

ระยะทางจากตัวเมืองไปอำเภอต่างๆ
 
อำเภอระโนด 73 กม. อำเภอนาหม่อม 34 กม.
อำเภอกระแสสินธุ์ 74 กม. อำเภอจะนะ 37 กม.
อำเภอสทิงพระ 36 กม. อำเภอเทพา 73 กม.
อำเภอสิงหนคร 26 กม. อำเภอนาทวี 52 กม.
อำเภอควนเนียง 72 กม. อำเภอสะบ้าย้อย 104 กม.
อำเภอรัตนภูมิ 60 กม. อำเภอสะเดา 70 กม.
อำเภอบางกล่ำ 46 กม. กิ่งอำเภอคลองหอยโข่ง 43 กม.
อำเภอหาดใหญ่ 26 กม
หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ (รหัสทางไกล 074)
 
ตำรวจท่องเที่ยว อ.หาดใหญ่ 1155 ,074-246733
กองตำรวจบริการประชาชน 074-244089
โรงพยาบาลสงขลา อ.เมือง 074-338100, 074-338100
โรงพยาบาลหาดใหญ่ 074 273 100
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ 074-455000
สถานีตำรวจภูธร อ.เมือง 074-243333, 074-231645
ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา 074-312851, 074-321105
เทศบาลเมืองสงขลา 074-322347