ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,043

น้ำตกธารปลิว

น้ำตกธารปลิว ตั้งอยู่ที่หมู่ 7 อ.ทุ่งหว้า อยู่บนรอยต่อระหว่าง จ.ตรัง และ จ. สตูล เกิดจากต้นน้ำบนภูเขาลุงเตรอะ บริเวณไม่ไกลจากน้ำตกมากนัก จะมีวัดถ้ำคีรีวงศ์ตั้งอยู่ เป็นสถานที่ที่คนนิยมไปปฎิิบัติธรรมอีกแห่งหนึ่งเช่นกัน

เป็นน้ำตก 2 ชั้น ขนาดไม่สูงมากนัก น้ำจากชั้นบนจะไหลลงสู่แอ่งชั้นล่างที่มีขนาดใหญ่กว่า มีต้นไม้ขึ้นอยู่ตรงกลางผาน้ำตก แบ่งสายน้ำออกเป็น 2 สาย ก่อนจะไหลลงมารวมกันที่แอ่งเบื้องล่าง สามารถเล่นน้ำได้สบายๆ ท่ามกลางป่าธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ ในบรรยากาศน่าพักผ่อน ยิ่งถ้าเป็นช่วงเทศกาลจะคึกคักเป็นพิเศษ