ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 932

ถ้ำภูผาเพชร

ถ้ำภูผาเพชร มีชื่อเดิมว่า ถ้ำลอดถ้ำยาวถ้ำเพชร ภายในถ้ำแบ่งเป็นห้องเล็ก ประมาณ 20 ห้อง มีชื่อเรียกต่างกันออกไปตามลักษณะที่ปรากฏให้เห็น เช่น ห้องผ้าม่าน ห้องเห็ด ห้องเจดีย์ ฯลฯ และยังมีการค้นพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์ เช่น โครงกระดูกมนุษย์ เศษภาชนะเครื่องปั้นดินเผา เปลือกหอย มีอายุกว่า 3,000 ปี

สาเหตุที่เรียกเพราะมีขนาดยาว คดเคี้ยว ภายในถ้ำมีประกายคล้ายๆเพชร มีเนื้อที่ประมาณ 50 ไร่ หรือ 20,000 ตารางวา เพดานสูงโปร่ง จัดเป็นถ้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก