ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,118

น้ำตกปาหนัน

อยู่เขตตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกงหลง น้ำตกแห่งนี้มีทั้งหมด 10 ชั้น รอบบริเวณเป็นป่าไม้ร่มรื่น