ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 242

ลานอนุสาวรีย์พระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี

ลานอนุสาวรีย์พระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี

อนุสาวรีย์พระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี เรียกว่า คอซู้เจียง ณ ระนอง ตั้งอยู่บนถนนเพิ่มผล ด้านหน้าเทศบาลเมืองระนอง ตำบลเขานิเวศน์ โดยได้นำรูปปั้นท่านมาประดิษฐานเมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี เจ้าเมืองระนองผู้ทำคุณประโยชน์ในด้าน การทำเหมืองแร่และอากรดีบุกแก่บ้านเมืองและท้องถิ่น ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ชาวระนอง และบุคคลทั่วไปนิยมมาสักการะ กราบไหว้บูชา

ป้าย ลานอนุสาวรีย์พระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี

ป้าย ลานอนุสาวรีย์พระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี

ป้าย ลานอนุสาวรีย์พระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี

ป้าย ลานอนุสาวรีย์พระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี

ลานอนุสาวรีย์พระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี

ลานอนุสาวรีย์พระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี

ลานอนุสาวรีย์พระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี

ลานอนุสาวรีย์พระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี

ลานอนุสาวรีย์พระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี

ลานอนุสาวรีย์พระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี

ลานอนุสาวรีย์พระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี

ลานอนุสาวรีย์พระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี