แผนที่

แก้ไข

เกาะพยาม หรือเกาะพะยาม จ.ระนอง

 

 เกาะพยาม | ที่พักเกาะพยาม | สถานที่ท่องเที่ยว | แผนที่เกาะพยาม | กระทู้เกาะพยาม

การเดินทาง และแผนที่เกาะพยามเดินทางไปเกาะพยาม สามารถนั่งเรือโดยสาร โดยจะมีบริการนักท่องเที่ยวไป

  • จาก ท่าเรือระนอง – เกาะพยาม 2 เที่ยว ในเวลา 09.00 น. และ 14.00 น. และ

  • เที่ยวกลับจากเกาะพยาม – ท่าเรือระนอง 2 เที่ยวเช่นกัน ในเวลา 08.30 น. และ 14.00 น.

ราคา 150 บาทหรือใช้บริการเรือเร็วโดยจะมีบริการ

  • จากเกาะพยาม – ท่าเรือระนอง เวลา 09.00 น. และ 13.30 น. และ

  • จากท่าเรือระนอง – เกาะพยาม เวลา 10.00 น. และ 14.30 น.

โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 – 40 นาที ราคา 350 บาท แผนที่เกาะพยาม