ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 237

ปากน้ำระนอง

ปากน้ำระนอง

ปากน้ำท่าเรือระนอง เดิมทีเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ซึ่งปัจจุบันได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็นเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ และจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2551 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2551 เป็นต้นไป

จุดจอดเรือ

จุดจอดเรือ

ปากน้ำระนอง

ปากน้ำระนอง

ปากน้ำระนอง

ปากน้ำระนอง