ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,181

ท่าเรือเกาะพยาม

ท่าเรือเกาะพยาม

ท่าเรือบนเกาะพยาม อยู่ติดกับวัดเกาะพยาม มีร้านค้า ร้านอาหาร และที่เช่ามอเตอร์ไซด์ไว้ขับรอบเกาะ ถนนเล็กจึงไม่มีรถยนต์วิ่งผ่าน เราสามารถติดต่อเรื่อไปกลับ ได้ตามร้านค้าบริเวณนี้

การเดินทางไปเกาะพยาม

ท่าเทียบเรือ ตำบลปากน้ำ เป็นท่าเรือสำหรับการเดินทางไปเที่ยวเกาะพยาม เกาะช้าง จังหวัดระนอง มีบริการเรือโดยสารเป็นประจำทุกวัน เดินทางไปเกาะพยาม จะมีเรือออกจากท่าเทียบเรือ

สำหรับคนที่จะโดยสารเรือเร็วเรือจะออกเกือบทุกชั่วโมงคนละ 300 บาท เรือหมดช่วงเวลา 17.00 น.

เดินทางไปเกาะพยาม สามารถนั่งเรือโดยสาร โดยจะมีบริการนักท่องเที่ยว

จากท่าเรือระนอง – เกาะพยาม 2 เที่ยว ในเวลา 09.00 น. และ 14.00 น.

เที่ยวกลับจากเกาะพยาม – ท่าเรือระนอง 2 เที่ยวเช่นกัน ในเวลา 08.30 น. และ 14.00 น. ราคา 150 บาท

หรือใช้บริการเรือเร็วโดยจะมีบริการ

จากเกาะพยาม – ท่าเรือระนอง เวลา 09.00 น. และ 13.30 น.

จากท่าเรือระนอง – เกาะพยาม เวลา 10.00 น. และ 14.30 น.

โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 – 40 นาที ราคา 350 บาท