ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,071

วัดท้ายน้ำ

วัดท้ายน้ำ สร้างขึ้นประมาณปี พ.ศ. 2423 โดยใช้ชื่อตามหมู่บ้านท้ายน้ำ หมายถึงท้ายของแม่น้ำน่าน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาไปเมื่อวันที่ 23 ส.ค.2499 มีการปรับปรุงและบูรณะวัดท้ายน้ำมาตลอด โดยเริ่มจากการสร้างเรือนไทยจัดแสดงหุ่นขี้ผึ้งและวิหารพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อเงินตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546

กล่าวกันว่า หลวงพ่อเงินเคยจำพรรษาที่วัดนี้นานถึง 35 ปี โดยได้พัฒนาวัดในหลายอย่าง หลายๆ ด้าน ภายในบริเวณวัด ได้จัดเป็นสวนหย่อมบรรยากาศร่มรื่น มีวิหารพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อเงินตั้งอยู่ ด้านหน้าวัดติดกับคลองท้ายน้ำ มีต้นโพธิ์ใหญ่หลายต้น บรรยากาศดีร่มรื่น น่าเดิมชมบรรยากาศในช่วงเช้าและช่วงเย็น