ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 131

วัดโบสถ์ สามโคก

วัดโบสถ์ สามโคก

วัดโบสถ์ อ.สามโคก ตั้งอยู่ทางฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เดิมเป็นวัดเก่าโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยชาวมอญอพยพมาจากเมืองหงสาวดี สร้างไว้เป็นสัญลักษณ์ของเมืองหงสสาวดีด้วย เป็นวัดที่มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อเหลือ ถือเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของเมืองปทุมธานี
 
 วัดโบสถ์มีรูปปั้นเหมือน ของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) เทศนาธรรมองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งมีความสูงถึง 28 เมตร ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวนิยมไปกราบไหว้กันเป็นจำนวนมาก
 
 นักท่องเที่ยวนิยมกราบไหว้และมาสักการะบูชา พระแสงอาญาสิทธิ์ ของเก่าแก่จากรามัญและช้างสี่เศียรใช้ติดตั้งประดับหัวเสาอายุ 150 ปี สร้างด้วยทองสำริด
 
 เนื่องจากวัดโบสถ์ มีหลากหลายที่ แม้แต่ในจังหวัดปทุมธานีก็ยังมี วัดโบสถ์ที่ชื่อเหมือนกัน คือที่อำเภอเมือง สำหรับนักท่องเที่ยวที่จะมาวัดโบสถ์ สามโคก ควรตรวจสอบเส้นทางและสถานที่ตั้งให้ดี เพื่อป้องกันความสับสนในการมาท่องเที่ยววัดแห่งนี้