2555 ปทุมธานี ร้านอาหาร ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว

ที่กิน

แก้ไข

ร้านอาหาร, ปทุมธานี

อำเภอเมือง
กุ้งเต้นปทุม 487/7 หมู่ 4 ถนนกรุงเทพฯ-ปทุมธานี โทร. 02-581-5316
กุ้งเต้นพิชชิ่งฮัท 113/1 เชิงสะพานนนทบุรี
กุ้งเต้นอึ้งจั้วกี่ 12 ถนนเทศบาลสัมพันธ์ โทร. 02-581-6166
โกซี 170-176 ถนนเจริญผลวัฒนา ตำบลบางปรอก ตลาดเจริญผลวัฒนา โทร. 02-581-6350
บัวทอง 42/1 ถนนปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว
ศรีไทยเจริญ 14 ถนนปทุมรัตน์ 1 อิ๊กคิวสุกี้ 6/8 ถนนปทุมสัมพันธ์
อำเภอคลองหลวง
กังเจียมทู้ 99 ถนนพหลโยธิน หมู่ที่ 7 ตำบลคลองหนึ่ง โทร. 02-516-9715-6
คลองหลวง 54/2 กิโลเมตรที่ 39 พหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง
อาหารที่มีชื่อเสียงของจังหวัดปทุมธานี ได้แก่ กุ้งเต้น ก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิต นอกจากนี้ปทุมธานียังเป็นแหล่งปลูกส้มเขียวหวานมากที่สุดจังหวัดหนึ่งของประเทศไทย