ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 123

ศาลากลางเก่า

ศาลากลางเก่า

ศาลากลางเก่า เมืองปทุมธานี ตั้งอยู่ด้านตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ตรงข้ามกับตลาดปทุมธานี ใกล้กับสำนักที่ดินจังหวัดปทุมธานี สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ 2460 ในสมัยรัชกาลที่ 6 มีลักษณะเป็นเรือนปั้นหยาสีส้มสด ด้านหน้าก่อปูนเป็ นสถาปัตยกรรมแบบยุโรป ทาด้วยสีเหลืองทั้งหลัง มีลวดลายตกแต่งด้านหน้า ที่สวยงาม ซึ่งทางกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนโบราณสถานแห่งชาติ สามารถเดินไปให้อาหารปลาในวัดหงษ์ปทุมาวาสซึ่งอยู่ไม่ไกลนัก