ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 103

วัดพืชอุดม

วัดพืชอุดม

ตั้งอยู่ที่ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา ในบริเวณวัดมีศาลารูปปั้นต่างๆ แสดงถึงนรกภูมิและสวรรค์ภูมิชั้นต่างๆ มีหลวงพ่อโสธรจำลองประดิษฐานอยู่ภายในพระอุโบสถ นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์โบราณวัตถุ

การเดินทางไปมาสะดวกทั้งทางรถยนต์และทางเรือ ทางรถยนต์มีรถสองแถวรับจ้างวิ่งเข้าออกทั้งวัน โดยเส้นทางสายกรุงเทพฯ-มีนบุรี-หนองจอก-วัดพืชอุดม หรือจากตัวจังหวัดปทุมธานี-อำเภอลำลูกกา-ถนนสายฉะเชิงเทรา-อำเภอหนองจอก-วัดพืชอุดม ระยะทางประมาณ 57 กม. และทางเรือโดยลงเรือที่สะพานใหม่ดอนเมืองใช้เวลาประมาณ 45 นาที